Aðalmenn:

Páll Tómasson, meðstjórnandi  ptomasson@gmail.com

Birna Kristín Pétursdóttir olisteini@simnet.is

Kristine Henzler, gjaldkeri  kristine@icehotels.is  

Ingibjörg Jenný Lárusdóttir ingibjenny@gmail.com

Sara Lind Kristinsdóttir, formaður fyrir leikskóla sara@felagsmal.is

Sólveig Eyvindsdóttir, formaður fyrir grunnskóla  bumm_bumm@hotmail.com

Varamenn:

Katrín Waagfjörð, varamaður katrin@vik.is

Ásta Alda Árnadóttir, varamaður  skasta15@gmail.com

Tengiliðir skóla:

Anna Birna Björnsdóttir, tengiliður grunnskóla annabirna@vik.is

Guðný Guðjónsdóttir, tengiliður leikskóla gudny@vik.is

 

Lög Foreldrafélags Víkurskóla.

1. grein

Félagið heitir Foreldrafélag Víkurskóla.

2. grein

Heimili og varnarþing þess er Víkurskóli, Mánabraut 3-5, 870 Vík.

3. grein

Tilgangur félagsins:

-að vinna að heill og hamingju nemenda og styrkja skólann í hvívetna.

-að efla tengsl heimila og skóla.

-að stuðla að framgangi ýmissa mála í þágu barnanna og skólans.

4. grein

Tilgangi sínum hyggst félagið ná m.a. með því:

-að halda fræðslufundi þar sem fjallað er um ýmis uppeldisfræðileg efni.

-að efla kynni foreldra innbyrðis og við starfsfólk skólans.

-að efla þekkingu foreldra á starfsemi skólans.

-að styðja við og taka þátt í menningarviðburðum og félagslífi innan skólans.

5. grein

Félagar eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda Víkurskóla.

6. grein

Stjórn félagsins er skipuð átta aðilum. Þar af sex úr hópi foreldra, þrem af grunnskóladeild og þrem af leikskóladeild, auk tveggja starfsmanna skólans, einum af hvorri deild.

Stjórnina skipa: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnendur. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum á fyrsta fundi. Stjórnin skal kosin á aðalfundi til eins árs í senn en að minnsta kosti tveir stjórnarmenn til tveggja ára, einn af hvorri deild. Varastjórn skal skipuð tveimur mönnum, einum af hvorri deild.

7. grein

Árgjald félagsins er ákveðið árlega á aðalfundi, eitt gjald er fyrir hvert heimili.

8. grein

Aðalfund félagsins skal halda fyrir 15. október ár hvert og skal hann boðaður með sjö daga fyrirvara. Fundurinn er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Dagskrá fundarins skal vera:

-skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári.

-lagabreytingar.

-kosning stjórnarmeðlima.

-önnur mál.

9. grein

Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi og skal það kynnt í fundarboði með minnst viku fyrirvara.

10. grein

Slit foreldrafélagsins.

-ákvörðun um slit félagsins verður tekin með einföldum meirihluta á aðalfundi og renna þá eignir þess til Víkurskóla.