Skólareglur Víkurskóla

Almenn umgengni

 • Við göngum vel um og berum virðingu fyrir skólanum, eigum skólans og þeirra sem þarf starfa
 • Við tökum ábyrg á okkar gjörðum
  • Engin skemmdarverk hvorki úti né inni
  • Enga óábyrga hegðun

Samskipti

 • Við komum fram af virðingu og sýnum prúðmennsku og háttvísi innan skólans sem utan
 • Við vinnum öll sem eitt gegn einelti
 • Við sýnum ábyrga hegðun
  • Ekkert líkamlegt né andlegt ofbeldi
  • Ekki ögra né hóta
  • Ekki barefli né vopn

Stundvísi og ástundun náms

 • Við mætum stundvíslega í skólann
 • Við tökum ábyrgð á okkar verkefnum í skólanum
 • Við virðum tíma hvers annars
 • Við sýnum vilja til að ná námsmarkmiðum
 • Við leggjum okkur fram um að hver og einn fái tækifæri til að vaxa og dafna
  • Ekki skróp eða seinagang
  • Ekkert kæruleysi eða slóðaskap
  • Engin óútskýrð endurtekin leyfi eða veikindi

Heilbrigðar og hollar lífsvenjur

 • Við temjum okkur holla lífshætti
 • Við erum hrein, snyrtileg og klædd eftir aðstæðum og veðri
 • Snjallsímar eða önnur snjalltæki eru ekki leyfð á skólatíma
  • Engin ávana- eða fíkniefni
  • Snyrtileg umgengni
  • Ekkert óhóf í óhollustu

Viðbrög við broti á skólareglum

Skólinn áskilur sér rétt  til að fara eftir V. kafla 11., 12. og 13. gr.  í reglugerð  um ábyrgð og skyldur aðila  skólasamfélagsins í grunnskólum.    1040/2011

_______________________________________________________

Hér er hægt að nálgast reglurnar í pdf formati Skólareglur Víkurskóla

 

Heimilsfang: Mánabraut 3 |  Pósthúmer: 870 Vík | Símanúmar: 487 1242 | Netfang: vikurskoli@vikurskoli.is

Tilkynningar um leyfi eða veikindi nemenda: 487-1242 eða á netfangið vikurskoli@vikurskoli.is